Ingen kommentar
MediaCreeper

Information

This article was written on 21 feb 2011, and is filled under Research.

Current post is tagged

, ,

Disqus friserar åsikterna

Nej, det här kommer inte handla om att det ”censureras” bara för att nån modererar sitt kommentarsfält, sånt lämnar jag till folk som inte förstår bättre ; )

Det här handlar istället om hur Disqus redovisar sina ”Likes”, d.v.s. de tummen upp / ned de som kommentatorer kan göra på en sida.

Bakgrund

Exemplet kommer från Svenska Dagbladet, där jag testade att ogilla en ledarkolumn.

Övre bilden visar att jag ogillar, undre bilden döljer det.

Det som händer är att tummen ned blir orange, men inget annat förändras. Det dyker inte upp någon text om att ”1 people disliked this” och det görs ingen subtraktion från ”11 people liked this”. Den enda negativa röst man ser är alltså sin egen, medan de positiva redovisas en masse. Disqus hjälpcenter säger inte så mycket mer om saken än:

If enabled, you can also like the content of the page. Just click the larger like button with the thumbs up immediately above the comments. This is helpful to express approval for the post directly to the publisher.

På Disqus-bloggen finns det inte så mycket info att få tag i, annat än att de testat och implementerat funktionen (”we’ve seen it used well [on YouTube]”), samt följande:

At the moment, we don’t display who has disliked something so only the positive is portrayed. We have a cool idea on how to represent this and make it valuable to both the community and the article author. / Daniel Ha, Disqus blog, 2010/5/29

Tyvärr verkar de inte ha fått tummen ur med det, för inte ens Disqus Analytics verkar visa dislikes.

Effekter

Ja, vad kan då resultatet av den sortens design bli?

DisQus Like

10 gillar ...och 200 ogillar?

Om redovisning av resultaten saknas eller är bristfällig blir den snabbenkät som gilla/ogilla utgör inte representativ för de åsikter som finns eller ens relevant som underlag för åtgärder.

I det här fallet uppnås lite olika saker genom att inte visa antalet dislikes:

Tyckandet kan bli snällare då steget att klicka ogilla på en sida som ser ut att enbart gillas är en liten tröskel att kliva över (Negativ-tyckaren kan börja fundera på om h:n missförstått eftersom ”alla” andra tycker annorlunda. Ska man verkligen vara den som går mot strömmen?). Den lilla tröskeln stoppar en del från att ta aktiv ställning. De som å andra sidan faktiskt klickar dislike får dock ett kvitto på att deras åsikt inte riktigt räknas, för visst – de kan se att de ogillar, men ingen annan kan ju det eftersom den negativa rösten inte redovisas nånstans (men det är sannolikt ett fåtal som faktiskt tänker på det).

Analysmöjligheter?

Den rapport som går att få ut ur en like- / dislike-mätning är ju just det: hur många som aktivt tog ställning i valet mellan att gilla eller ogilla en sida. Kombinerat med andra relevanta metrics från Google Analytics så fås hur många av besökarna som blir så berörda att de engagerar sig.

Som sagt så blir en ensidig rapportering inte representativ om negativa röster inte redovisas då enbart shur många av besökarna som blev positivt engagerade. Något som ger dåligt underlag för en analys av om det behöver vidtas åtgärder och i så fall vilka.

Helt enkelt: finns det en ogilla-knapp bör den kunna mätas. Att inte veta hur många som tar aktiv del i att ogilla din sida orsakar att du inte kan göra de förändringar som behövs för att antingen sluta nå fel målgrupper eller, om du når rätt målgrupp, anpassa innehållet så att din målgrupp uppskattar sidan. Att bara se att folk gillar ens sida kan ju lätt invagga en i falsk trygghet.

Kommentarer inaktiverade.