Ingen kommentar
MediaCreeper

Information

This article was written on 04 maj 2011, and is filled under (meta), Research.

Current post is tagged

, , , , ,

Struktur: indentering av nästlade svar

Detta blir ett kort inlägg, så låt oss börja med ett citat:

Overlong columns are wearying to the eye and also have an adverse psychological effect. Overshort columns can also be disturbing because they interrupt the flow of reading and put the reader off by obliging the eye to change lines too rapidly.

/ Josef Müller-Brockmann (ur Grid Systems)

Helt enkelt: för breda kolumner gör att man tappar bort sig, för smala gör att man inte orkar byta rad hela tiden. Enkelt?

Det är här som problematiken med indentering kommer in.

Indenteringen är alltså det indrag som markerar att en kommentar är ett svar på en annan och är något som används i olika mån i de nästlade kommentarssystemen. I en del består indraget i att kommentaren har samma mått som tidigare kommentarer och helt enkelt flyttas ett steg åt höger, men i andra är högermarginalen fixerad för kommentarerna vilket ger att för varje indrag som görs blir kommentarsutrymmet smalare.

En vanlig begränsning är att bara ha en eller ett par indenteringsnivåer, men det finns exempel på siter med (vad det verkar) obegränsat antal indrag – dessa är då utan en fast högermarginal.

[Kommenterbart innehåll]

[Kommentar, indenteringsnivå 0]

[Kommentar, indenteringsnivå 1]

[Kommentar, indenteringsnivå 2]

Indenterade nästlade kommentarer på Mymlans bloggI exemplet till höger syns ett utdrag från en konversation på Mymlans blogg (där kommentarsvisningen är kronologisk, nästlad och indenterad). Det är fem nivåer av indentering och det sista inlägget som syns innehåller 721 tecken (inklusive mellanslagen), vilket är lika mycket som stycket du läser just nu, men sammanpressat så att det bara är omkring 15-16 tecken brett och därmed över 45 rader långt. Detta försvårar effektiv läsning av inlägget då text i en kolumn helst ska vara 10-15 ord bred, eller omkring 60-65 tecken, för att bli riktigt läsvänlig. Det är alltså här vi har lite av ett problem, för ju svårare kommentarna är att läsa, desto större risk att diskussionen avstannar eller att missförstånd uppstår.

Så, vad ska man då göra med den här informationen?

För det första kommer jag förändra den här bloggens utseende och smalna av kolumnbredden en smula. För det andra rekommenderar jag att se över om och hur ditt kommentarsfält förändras med antalet kommentarer och anpassa det för hur du vill att besökarna ska interagera – vill du förhindra diskussioner eller uppmuntra dem?

Naturligtvis behöver vi inte följa designråden slaviskt, men att ha dem i bakhuvudet för att undvika direkt hindrande design där den inte ska vara är alltid en god idé.

(Som av en slump så är f.ö. Twitters webflöde strax under 60 tecken brett och alltså hart när perfekt avpassat för att läsa vidare i.)

Kommentarer inaktiverade.