Ingen kommentar
MediaCreeper

Information

This article was written on 20 mar 2013, and is filled under Research.

Current post is tagged

, , , ,

Tonen i kommentarsfältet påverkar faktauppfattningen

TeatermaskerEn nyligen publicerad studie från Journal of Computer-Mediated Communication har studerat hur läsarna påverkas av hur kommentatorerna uttrycker sig.

Studiens deltagare fick först svara på en enkät som ringade in deras åsikter om ämnet och sedan läsa en fiktiv vetenskaplig blogg med antingen neutrala eller hätska kommentarer. Kommentarernas sakinnehåll skilde sig inte, utan enbart formuleringarna, där den senare kategorin innehöll bl.a. personangrepp som ”idiot” och liknande.

Resultatet visar att den som läser kommentarer med starkt aggressiva tongångar kommer polariseras i sin inställning till ämnet och alltså låsa sig till sin redan etablerade position – oavsett vilka fakta som presenterats i artikeltexten – vilket försvårar en konstruktiv diskussion.

Rekommendationen är alltså att ha en policy som uppmuntrar en trevlig eller åtminstone inte hätsk diskussionston, samt (som vanligt) att rensa bort kommentarer med personangrepp.

Läs studien här: Crude Comments and Concern: Online Incivility’s Effect on Risk Perceptions of Emerging Technologies (.pdf)

One Comment

  1. André
    4 oktober, 2013

    Häromveckan stängde Popular Science ned sitt kommentarsfält p.g.a. just detta fenomen: http://www.popsci.com/science/article/2013-09/why-were-shutting-our-comments