Ingen kommentar
MediaCreeper

Information

This article was written on 21 okt 2011, and is filled under Research.

Current post is tagged

, , ,

Karmasystem och röstning på kommentarer

TummarHur ska nya besökare, som inte känner till en sidas ”kultur och samhälle” kunna avgöra om personen de diskuterar med är pålitlig? Hur ska vi kunna hitta de bästa länkarna i ett kontinuerligt flöde av hundratals i timmen?

Frågorna är lätta att ställa, men avsevärt mycket svårare att leverera ett heltäckande svar på. För att hjälpa läsarna att hitta intressanta inlägg av uppskattade användare har dock en del siter poängsystem som ger möjligheten att lämna omdöme på enskilda inlägg, kommentarer eller personer. Det sistnämnda kallas alltifrån trust rank och karma till status och rykte.

Men är effekten alltid den önskade?

Designalternativ

Några av de varianter på design av karma- och kommentarspoängsystem som finns tas upp nedan, indelat i hur poängsättningsmöjligheterna ser ut samt olika redovisningsalternativ för resultatet av poängsättningen. (Fler varianter finns naturligtvis, men dessa är några av de vanligaste + ett tips.)

Till skillnad från direkta omröstningar (polls) brukar inte artikel-, användar- och kommentarspoängsättning vara tidsbundna, utan det går oftast att bedöma dem oavsett hur lång tid som förflutit sen kommentaren las eller användaren gjorde ett inlägg.

Poängsättning

Plus – att enbart ha möjlighet att visa sitt gillande av inlägget eller personen (alternativet är att inte lämna något omdöme alls). Ger endast möjligheten till ett stigande antal gillanden. Kombineras ofta med möjligheten att ta tillbaka sin röstning om det skedde ett felklick.Facebook - gilla

Exempel: Facebooks ”gilla”-knapp.

Plus-/minusKommentarsröstningssystem på Cracked.comatt både kunna höja eller sänka betyget på en person eller ett inlägg.

Exempel: Crackeds kommentarsfält, där varje inlägg kan få poäng.

Flerval – att kunna välja ett eller flera beskrivande alternativ för bedömning av person eller inlägg.

Subgrupper av flervalsröstning är 1) avbockning – att markera att det här alternativet stämmer för inlägget / personen; 2) poängsättning – att markera på en skala hur väl alternativet överensstämmer med inlägget/personen.Wikipedia - flervalsbedömning

Exempel: Wikipedias ”page rating” som har flerval med poängsättning.

Redovisning – so what’s the score then?

Absolut plus- och minusröster redovisas var för sig. Lämpligt att använda där fakta- och källgranskning är del av diskussionen.

Exempel: SecondOpinions ”Lyft upp” och ”Begrav”, som dessutom påverkarSecond Opinion - röstning var i listorna över ”Läsarnas val” en artikel hamnar.

Sammanslagen – summan av plus- och minusrösterna visas.Reddit - summerad röstning

Exempel: Reddits upp- och ned-pilar, som påverkar var på topplistan en länk hamnar. Där anges dock inte antal röstande.

Relativ Newsmill - relativ redovisning resultaten av alternativen visas i relation till totalsumman och inte i absoluta tal. Används med fördel i system med flerval.

Exempel: Newsmills ”millningar”, där andelen röstande på en text redovisas i procent, samt med skalenlig bild (de redovisar även antalet röstande).

”Osynlig” – enbart sitens administratörer kan se resultatet men använder det för förbättringar. Exempelvis att en användare som nått en bestämd nivå av positiva omdömen får möjlighet att redigera sina inlägg eller att användare som konsekvent får negativa omdömen åtgärdas.

Extraparameter: viktning av röster

Viktning av röster innebär att en röst ges olika tyngd beroende av vem som lägger den, eller vad rösten innebär.

Genom att låta röster från personer med hög karma eller många högt poängsatta inlägg betyda mer för ett inläggs totala poäng skapas ett curatorssystem där erfarna och uppskattade medlemmar ges större inflytande över vad som rekommenderas. Ett ansvar som de, om de är uppskattade av ”rätt” anledningar, inte kommer missbruka. Nackdelen är att de som inte har lika stort inflytande kan känna att de helt saknar inflytande över vad som rekommenderas.

Alternativt kan positiva röster väga tyngre än negativa, så att totalsumman ändras mindre av minusröstning än av plusröstning (se exemplet Stack Overflow nedan)

Några exempel på, och kommentarer om, karmasystem

HackerNews

Hacker News stängde tidigare i år av sitt poängsystem p.g.a. att det upplevdes som att en del skapade polariserande diskussioner enbart för att höja sin status (helt enkelt utnyttja systemet). I diskussionen till den uppföljande omröstningen om hur medlemmarna upplevde förändringen var det 61% som ville ha tillbaka kommentarsröstningen och de som motiverade det valet gjorde det oftast utifrån att det var enklare att få en snabb översikt av de intressantaste diskussionerna. De som inte ville ha tillbaka den ansåg generellt sett (precis som blakeweb nedan) att diskussionskvalitén hade höjts:

despite the increased difficulty in identifying the best contributions to a discussion, I still overall feel I and the site both are better off without the comment scores visible. The quality of discussion has improved so drastically that I’m ok with the fact that it’s harder for me to visually dissect the wheat from the chaff. / blakeweb

Reddit.com

Hos Reddit är en användares karma är direkt länkad till de inlägg som den gör – får inlägget en positiv bedömning höjs karman och med en negativ så sänks den.

StackOverflow.com

Jeff Atwood (en av Stack Overflows grundare) skrev ett längre inlägg där han försvarade SO:s och Reddits omröstning mot kritik gällande att Hacker News skulle ha ett mer effektivt system. Utöver att gå in på de grundläggande skillnaderna mellan Reddit och Hacker News syften som siter beskriver han även hur röstningssystemet är viktat på Stack Overflow för att undvika fientlig nedröstning av andra, samt motiverar vikten av att kunna lägga en negativ röst:

When you can’t leave a quiet, anonymous downvote, you’re more likely to post a snarky reply to express your displeasure. That’s why disallowing downvotes is actively harmful to community.[…]

  • Upvotes [on a post] add 10 reputation to the post author
  • Downvotes [on a post] remove 2 reputation from the post author, and 1 from [the downvoter’s] reputation

The trick here is that downvotes are mostly informational. The cost of a downvote to the users’ reputation (or karma in Slashdot/Reddit parlance) is quite low. […] The net effect is that you have to feel very strongly about something to downvote it. Downvotes are serious business, and not to be cast lightly. […]

  • We limit total votes per day to 30 per user.
  • You do not have the right to cast downvotes at all until you earn the equivalent of 10 upvotes, or 100 reputation.

För- och nackdelar

Använt rätt kan ett poängsystem bli en hjälp att hitta relevant information (där ”relevant” får stå för alltifrån ”intresserad av” till ”faktamässigt korrekt”) och skapa incitament att leverera den mest relevanta infon då höga poäng är lika med omfattande medhåll att det som skrivs är relevant respektive uppskattning för ett bra jobb.

Om systemet dock ej implementeras anpassat till site- och besökar-”andan” kan det leda till en stor andel inlägg vars enda syfte är att höja skribentens status eller sänka någon annans.

Rekommendationer

Användning av ett karmasystem bör ske med ett definierat syfte, exempelvis på recensionssiter där användarna ger betyg till en produkt eller tjänst kan betyg vara en hjälp att hitta välskrivna recensioner av insatta skribenter.

Att även kunna ge minuspoäng är oftast en god idé som leder till en mer relevant bedömning än enbart pluspoäng gör – betyget på en tråd som lästs av 10 000 där 9000 hatade den, men 1000 tyckte den var allt från ”underhållande” till ”jättebra” görs ju mer informativt om det visas att 90% ogillar den än om det bara står att den fått 1000+.

Ett worst case-scenario är ett karmasystem där olika grupperingar av användare försöker etablera sin dominans. Röstningen kan (och kommer) då bli en tävlan om vem som har ”flest i gänget” snarare än ett faktiskt betyg på det som sagts. Där är rekommendationen snarare att lägga resurserna på att skapa ordning innan övrig siteutveckling kan ske.

Riskerar röstningen att göras mer med avseende på individen som skriver än på inlägget i sig är det helt enkelt inte värt besväret.

4 Comments

  1. […] Som vanligt lyckas Randall Munroes XKCD sammanfatta saken tämligen exakt. Detta är en av de nötter som måste knäckas för att få en bra kommentarskultur (som jag till viss del tagit upp tidigare). […]

  2. […] Att skjuta över modereringsbeslut på användarna genom att låta dem rösta ner inlägg och användare gör även att grupper med särintressen kan påverka mer än bara genom att vara välformulerade och övertygande. Exempel kan tas både från YouTube och Facebook där grupper med extremistiska ideologier organiserat sig för att få bort både material och användarkonton från personer som agerar mot dem genom anmälningskampanjer. Kampanjer som lutar sig mot att både YouTube och Facebook har automatiserade system för att dölja inlägg eller spärra personer (för mer om poängsättning finns inlägget Karmasystem och röstning på kommentarer). […]

  3. […] betygssystem vissa kommentarssiter håller sig med är kanske mindre omdebatterat än det borde, de flesta […]

  4. […] För mer om upp- och nedröstning rekommenderar jag det gamla inlägget om karmasystem. […]