Ingen kommentar
MediaCreeper

Information

This article was written on 24 mar 2013, and is filled under Användbarhet, Noterat.

Current post is tagged

, , , ,

Tillgängliga kommentarsfält? Snart för alla som open source

Lättläst media (länk till ursprung)Med stöd från Post- och Telestyrelsens projekt Begriplighet och interaktion kommer stiftelsen Centrum För Lättläst bygga ett nytt kommentarssystem med huvudfokus på tillgänglighet.

I mediebranschen har vi jobbat med att försvåra kommenteringen på olika sätt, och då har vi lämnat dem som har det allra svårast längst ut. I det här projektet gör vi tvärtom, och jobbar med att bjuda in alla. / Malin Crona, 8 sidor.

Med tanke på CFL:s inrikting mot tillgängliggörande av information för personer med kognitions- eller språkhinder så tror jag det kan bli riktigt bra. Projektet låter väldigt spännande och jag ser fram emot att både följa utvecklingen och se resultatet.

Läs hela artikeln hos Medievärlden: De ska bygga kommentarsfält för alla.

Projektet kan följas på Centrum För Lättläst och deras 8 sidors blogg, samt Ziggy Creative Colonys blog.

One Comment

  1. […] mars fick ju Ziggy Creative Studio i uppdrag av Centrum För Lättläst / 8 SIDOR att  bygga ett tillgängligare kommentarsfältssystem och nu för tio dagar sedan presenterades den första […]