Ingen kommentar
MediaCreeper

Posts Tagged "Begriplighet och interaktion"

Check out all of the posts tagged with "Begriplighet och interaktion".

Tillgängliga kommentarsfält? Snart för alla som open source

Med stöd från Post- och Telestyrelsens projekt Begriplighet och interaktion kommer stiftelsen Centrum För Lättläst bygga ett nytt kommentarssystem med huvudfokus på tillgänglighet. I mediebranschen har vi jobbat med att försvåra kommenteringen på olika sätt, […]

mar, 24

Navigation

Please use the navigation to move within this section.