Ingen kommentar
MediaCreeper

Posts Tagged "kapitel"

Check out all of the posts tagged with "kapitel".

Utkast till kapitlet ”Lagen och kommentarerna” uppe!

Utkast till kapitlet ”Lagen och kommentarerna” uppe!

Nu finns utkast för ännu ett kapitel uppe! Det handlar om den svenska lagens syn på kommentarer och presenteras så här: Hur fungerar det med kommentarer och lagen? Finns det gränser för yttrandefriheten? Kan man […]

nov, 28
Utkast till kapitel 10 uppe!

Utkast till kapitel 10 uppe!

Nu finns utkastet för kapitel 10 uppe! Det handlar om anonymitet och är i dagsläget skrivet mer som en debattartikel än löptext, så det kommer omarbetas och kompletteras inom sinom tidom. Presentationen av kapitlet lyder: […]

aug, 09

Navigation

Please use the navigation to move within this section.